Loading...
HOME2018-11-01T16:14:38+00:00

VAN HARTE WELKOM

Geld en geldzaken zijn privé aangelegenheden waarmee in het algemeen gesproken anderen geen bemoeienis hebben. Maar het kan voorkomen dat het goed omgaan met geld problemen oplevert. Dit kan een gevolg zijn van ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden.

Vaak heeft lang niet iedereen in een dergelijke situatie de mogelijkheid zijn of haar financiële zaken door familieleden of vrienden te laten regelen. Soms wilt u dit niet of vindt u het absoluut niet wenselijk. U krijgt dan wellicht het gevoel dat uw zelfstandigheid en privacy worden aangetast en dat u al gauw denkt verplichtingen tegenover anderen te hebben waar u zich helemaal niet prettig bij voelt.

In Nederland zijn er daarom onafhankelijke professionele instanties die het beheer van de financiën overnemen van meerderjarigen die dat wensen. Op deze manier wordt de privacy beschermd en afhankelijkheid voorkomen.

De Stichting Bewindvoering en Vermogensbeheer Apeldoorn  is één van die instanties.