ORGANISATIE

ORGANISATIE2018-11-02T11:28:15+00:00

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 personen met als rolverdeling: voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene leden, waarvan 1 lid tevens waarnemend voorzitter is; voor een 2e algemeen lid bestaat op dit moment een vacature.

Daarnaast heeft het Stichtingsbestuur secretariële ondersteuning.

De bewindvoerder

De werkzaamheden van de Stichting worden uitgevoerd door de bewindvoerder. Vanzelfsprekend is deze geheel op de hoogte van de actualiteit rondom bewindvoeringsvraagstukken en -thematiek, onder meer door middel van permanente educatie. Om de continuïteit te waarborgen is er voor absentie van de bewindvoerder professionele achtervang geregeld.

Winstoogmerk

De stichting kent geen winstoogmerk. De bestuursleden werken allemaal op vrijwillige basis en ontvangen dus geen bezoldiging.

Controle

De jaarrekening van de Stichting wordt jaarlijks door een extern accountantsbureau gecontroleerd.

Eveneens wordt door de Stichting jaarlijks verantwoording afgelegd aan de rechtbank.

Verder voldoet de Stichting aan de door de rechtbank vereiste kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.