TARIEVEN

TARIEVEN2020-01-06T13:49:49+00:00

De Stichting hanteert de tarieven die door het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn vastgesteld, De tarieven van de Stichting worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met de door het CBS vastgestelde index voor zakelijke dienstverlening; de tarieven zullen echter niet uitkomen boven de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgestelde maximum bedragen.

De actuele tarievenlijst die door de Stichting wordt gehanteerd kunt u inzien door op deze link te drukken.

Wanneer uw inkomen minimaal is en u een vermogen heeft onder de bijstandsgrens voor voldoening van de kosten dan wordt door ons bij uw gemeente bijzondere bijstand aangevraagd.